Prezentácie na Akadémii policajného zboru SR v Bratislave a na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Prezentácie projektu Brainwashing podporeného z finančného grantu Veľvyslanectva USA a v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovali 18 a 19.
novembra 2019 prezentáciami na Akadémii policajného zboru SR v Bratislave a na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici .

Odborným letormi boli Christian L. Deeb – špeciálny agent FBI a Igor Kmiť  zahranično politický redaktor tv TA3 .