Projekt Brainwashing pokračuje

Projekt Brainwashing pokračuje vo svojej vzdelávacej časti prezentáciami o hybridných hrozbách , fake news a manipulovaní verejnej mienky
prednáškami na vysokýcH školách , ktoré vychovávajú budúcich profesionálov –  policajtov , vojakov , novinárov  odborníkov na
marketing  a pod .Úvodné prednášky sa realizovali na UK Bratislava katedra žurnalistiky a marketingovej komunikácie . Projekt sa sa
realizuje s finančnou podporou Veľvyslanectva USA .