PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Kontakt


PRERAG, združenie
Prešovská rozvojová agentúra
Dubová 5, 08001 Prešov

IČO: 37885456
preragpo@gmail.com

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov