PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty spojené s našou prácou, ktoré si môžete stiahnuť.

Cenník

Cennik-poradenskych-služieb-prerag

 

2018

Výročná správa PRERAG za rok 2017

Zmluvy

Faktúry

 

Objednávky

 

2017

Zmluvy

Dodatok č. 3/2016 k Zmluve č. 1015/2015

D o d a t o k č. 1/2017 k Zmluve č. 890/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZÁCII PODUJATIA

Zml.o reklame-SFPA-PRERAG

Zmluva o najme PF UMB BB PRERAG

Zmluva PRERAG a reg dennik LM NFM2

Zmluva_o_dod_sluzby_12015_Privatpress

ZoD 042017 PRERAG Snina EaFA

Faktúry 2017-1

Fakúry 2017-2

 

Objednávky 2017

 

2016

Zmluvy

Zmluva PRERAG MDVaRR

D 1 k Zmluva o PS 12016

D1 k Podnajomnej zmluve IPM  a PRERAG 2016

D1 Zmluva o PS 042016

Podnájomná zmluva IPM  a PRERAG 2016

Prikazna zmluva 12016 Arifur NFM2

ZMLUVA Kychanie 2016 PRERAG

ZMLUVA FPU 16-510-00518

Zmluva o PS 12016 Baranova RRA

Zmluva o PS 022016 Tverdikova RRA

Zmluva o PS 32016 Vysocky RRA

Zmluva o PS 042016 Hagovsky RRA

Zmluva o PS 052016 Fuchsova RRA

Zmluva o PS 062016 Razusova RRA

Zmluva o PS 072016 Razus ISRRA

ZoD 022016 Gallo EaFA ISRRA

ZoD 032016 NFM2 Kuruc divadlo

ZoD 042016 NFM2 Vravka Beh

ZoD 052016 NFM2 Pro Felicitate Okruhly stol

ZoD 062016 NFM2 WAVE vystava

ZoD 072016 Privatpress ISRRA PRERAG

DODATOK č. 1 K Zmluve o dodaní služby č. 1/2015

 

 

 

2015

PRERAG informačný materiál

 

Zmluvy

ZMLUVA O SPOLUORGANIZÁCII PODUJATÍ medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť na tému ANTI& KORUPCIA

Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu RRA v roku 2015

Jedinečnosti obcí prešovského okresu

ZMLUVA O SPOLUORGANIZÁCII PODUJATÍ
medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru
Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť na tému ANTI& KORUPCIA

Ramcova zmluva PRERAG FORDAT 2015

ZMLUVA O DIELO Č. 2/2015

Zmluva o dielo 32015

Zmluva_o_dod_sluzby_12015_Privatpress

 

 

 

 

2014

Zmluvy

Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy kresleného humoru Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť na tému KORUPCIA

Poskytnutie finančného príspevku na rok 2014

ZMLUVA o dodaní služby č. 1/2014

Zmluva o spolupráci č. 1/2014

Zmluva o spolupráci č. 2/2014
 

 

2013

Zmluvy

Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu činností RRA na rok 2013

Zákony

ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA V PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY

ZÁKON z 3. marca 2010 o podpore cestovného ruchu

ZÁKON zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja

 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov