Keď sme v apríli 2019 začínali realizovať projekt Striebro spoločnosti a studňa múdrosti a zriadili sme E-Poradňu pre seniorov, netušili sme ako sme trafili do „čierneho“. Ukázalo sa aká dôležitá je pomoc seniorom a seniorkám z hľadiska prístupu k informáciám, ktoré poskytujú hlavne verejné a štátne inštitúcie prostredníctvom informačných technológií.čítajte ďalej

Grantexpert : Ako experti na grantové poradenstvo sme roky pracovali na množstve úspešných projektov veľkého rozsahu. Pri práci v tejto oblasti sme si uvedomili, že sa často zabúda na malé projekty, ktorých hodnota pre rozvoj podnikov, verejných priestranstiev, či občianskej vybavenosti nijako nezostávala za väčšími zámermi. Vtedy sme si povedali, žečítajte ďalej

  Ministerstvo ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne ino­vácie ako súčasť prípravy integrovaných územných stratégií, podporu najmenej rozvi­nutých okresov a táto téma je tiež súčasťou  Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho Operačného programu Slovensko. Téma sociálnych a spoločenských inovácií predstavuje nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémovčítajte ďalej