Mesto Prešov pripravilo v spolupráci s miestnymi súkromnými firmami potravinové balíčky pre osamelých seniorov a pre rodiny, ktoré sa po nástupe pandémie a s ňou súvisiacich obmedzení ocitli v núdzi.   Obsah balíčkov tvoria rôzne konzervy, cestoviny, olej, ryža, cukrovinky a základné hygienické potreby. Do každého balíčka pribalíme aj respirátor pre každého člena domácnosti.  čítajte ďalej

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková v živom vysielaní Televíznych novín na Markíze oznámila, že štát spustí novú aplikáciu, ktorá podstatne zjednoduší registráciu na očkovanie. Ak máte teraz záujem o vakcínu, musíte striehnuť na rezervačnej stránke, kedy sa tam objavia nové termíny. Keďže vakcín je stále oveľa menej ako ľudí,čítajte ďalej

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov. MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovaličítajte ďalej

Pomáhame seniorom registrovať sa na očkovanie Využívať počítač bolo a stále je pre mnohých seniorov problém. Naplno sa to ukázalo v súčasnosti, keď sa seniori majú elektronicky prihlasovať na očkovanie proti covid-19. Podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020, 62 % občanov vo veku 65 ačítajte ďalej