O nás

Prešovská rozvojová agentúra (skratka PRERAG) vznikla v roku 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov  a budovania partnerstiev v regióne. Všetci  sú akceptovaní  inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom kraji, resp. na celonárodnej úrovni, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prácou v oblasti regionálnej politiky, politiky zamestnanosti,   hospodárskej, v oblasti vzdelávania a spolupráce. Agentúra a jej experti sa podieľa na príprave a tvorbe regionálnych a lokálnych stratégií a dokumentov, podporujúcich regionálnu prosperitu pomocou nástrojov, dostupných na území SR. Okrem toho sa agentúra podieľa svojou činnosťou na využívaní dostupných finančných zdrojov ( ŠF, štátne dotácie, NFM, súkromné granty a pod.). Experti sú často členmi riadiacich tímov v projektoch a taktiež hodnotiteľmi projektov.

V roku 2016 sa naša agentúra podieľala ako líder pracovnej skupiny na spracovaní Akčného plánu pre najmenej rozvinutý okres Sabinov, ktorý bol schválený Vládou SR dňa 22.8.2016 na výjazdovom zasadnutí v Sabinove. Po schválení dokumentu sme skoro rok koordinovali  realizačné procesy dokumentu a zriadenie Centra manažmentu podpory.

 
 
Zmena adresy sídla od 17.5.2019 : Prešovská rozvojová agentúra ( PRERAG ), Medzany č. 183, 082 21 Medzany
 
Zriadenie kancelárie od 1.4.2019 : Prešovská rozvojová agentúra ( PRERAG), Raymanova 9, 080 01 Prešov (2. podlažie, č.d. 212,214)