Dňa 24.1.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v Dolnom Smokovci. Hlavnou témou bola príprava na stretnutie so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja pri Úrade vicepremiéra Vlády SR za účelom prezentácie záujmu aktívneho sa zapojenia existujúcich odborných kapacít pôsobiacich  v samosprávnych krajoch.    Program rokovania:  Otvorenie, aktuálnečítajte ďalej

Prezentácie projektu Brainwashing podporeného z finančného grantu Veľvyslanectva USA a v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovali 18 a 19. novembra 2019 prezentáciami na Akadémii policajného zboru SR v Bratislave a na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici . Odborným letormi boli Christian L. Deeb – špeciálny agent FBI a Igor Kmiť čítajte ďalej

Projekt Brainwashing pokračuje vo svojej vzdelávacej časti prezentáciami o hybridných hrozbách , fake news a manipulovaní verejnej mienky prednáškami na vysokýcH školách , ktoré vychovávajú budúcich profesionálov –  policajtov , vojakov , novinárov  odborníkov na marketing  a pod .Úvodné prednášky sa realizovali na UK Bratislava katedra žurnalistiky a marketingovej komunikácie . Projekt sačítajte ďalej