Ukončené » Skutok sa deje“ – pokračovanie

Názov: Skutok sa deje – pokračovanie                                                              
Donor: Úrad vlády SR
Termín realizácie: 04/2018 -10/2018

Výška príspevku: 10 000,00 eur
Miesto realizácie: Michalovce, Bardejov, Humenné, Košice, Bratislava

Projekt v médiách
Fotografie k projektu
Zmluva k projektu
Rozpočet k projektu