Mesiac: december 2018

Populizmus sa stáva mimoriadne frekventovaným termínom, ktorí radi vzájomne používajú politici, politológovia, novinári, aktivisti i trolovia z celého sveta.  

Prešovská rozvojová agentúra v období 11/2018-12/2018 zabezpečovala pre MyMamy, o.z. publicitu v rámci kampane “ 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách“ v meste Prešov. Projekt FemFest 2018 bol podporený s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.   Viac infočítajte ďalej

Projekt sa zameriava na populizmus a manipuláciu občanov v prospech individuálnych alebo skupinových záujmov, sľubujúce rýchle a nereálne riešenie problémov. Tento jav sa stal globálnym problémom v politickom a hospodárskom rozhodovaní, ktorý je často riskantný a nezodpovedný. Cieľom nášho projektu je poskytnúť odraz populizmu prostredníctvom karikatúr.Salto mortalel – metafora ačítajte ďalej