E-Poradňa nie je všeliek, ale vie rýchlo doplniť chýbajúce sociálne služby

Keď sme v apríli 2019 začínali realizovať projekt Striebro spoločnosti a studňa múdrosti a zriadili sme E-Poradňu pre seniorov, netušili sme ako sme trafili do „čierneho“. Ukázalo sa aká dôležitá je pomoc seniorom a seniorkám z hľadiska prístupu k informáciám, ktoré poskytujú hlavne verejné a štátne inštitúcie prostredníctvom informačných technológií.

Naším záujmom, a hlavne aj cieľom, bolo vzdelávanie seniorov, ale nie klasickým spôsobom, cez vzdelávacie kurzy zamerané na ovládanie počítača. Vzdelávanie bolo plánované ako praktické, individuálne poradenstvo a konzultácie súvisiace s prístupom a obsluhou registračných pultov v kontaktných miestach okresných úradov, na poštách, bankách, zdravotných poisťovniach, sociálnej poisťovni, polícii a pod. Realizovali sme asistenčné sprevádzanie na tieto inštitúcie a pomáhali s terminológiou pri samoobslužných pultoch, učili ich obsluhovať dotykové zariadenia a prekonávať bariéry v dostupnosti, prístupe a komunikácii. Taktiež toto vzdelávanie bolo zamerané na prácu s internetom a elektronickým poskytovaním služieb u hore menovaných inštitúcií. (čítaj ďalej )