PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Publicita

Rozhovor Rádio Devín 14.1.2016

rozhovor

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov