Projekt Brainwashing pokračuje

V rámci projektu Brainwashing sme boli na Strednej odbornej škole policajného zboru v Košiciach.