PRERAG & MiA Vás pozývajú na výstavu kresleného humoru