Ukončenie projektu “ Salto mortale“ 

Projekt “ Salto mortale“  bol úspešne ukončený k 31.5.2019

Viac informácii o projekte tu