Aktuálne » Brainwashing

 „Projekt ‘Brainwashing’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

                                                                           Prezentácia projektu Brainwashing vo Wave ~ centrum nezávislej kultúry