Nové v e-poradni pre Seniorov : Výhody a zľavy pre seniorov: Ako ich získať?

Priemerný starobný dôchodok dnes predstavuje necelých 480 eur. Mnohí seniori však žijú z oveľa nižších penzií. Môžu tak využívať viaceré výhody a zľavy. Navyše čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku pracuje aj popri poberaní penzie. ( Viac tu )