Hovorené slovo

Rozhovor s p. Rázusom, rádio Prešov

Mediálny priestor v rádiu Devín, p. Rázus