Kategória: Projekty

Projekt sa zameriava na populizmus a manipuláciu občanov v prospech individuálnych alebo skupinových záujmov, sľubujúce rýchle a nereálne riešenie problémov. Tento jav sa stal globálnym problémom v politickom a hospodárskom rozhodovaní, ktorý je často riskantný a nezodpovedný. Cieľom nášho projektu je poskytnúť odraz populizmu prostredníctvom karikatúr.Salto mortalel – metafora ačítajte ďalej