Mesiac: január 2020

Dňa 24.1.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v Dolnom Smokovci. Hlavnou témou bola príprava na stretnutie so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja pri Úrade vicepremiéra Vlády SR za účelom prezentácie záujmu aktívneho sa zapojenia existujúcich odborných kapacít pôsobiacich  v samosprávnych krajoch.    Program rokovania:  Otvorenie, aktuálnečítajte ďalej