Ukončené » Brainwashing

 „Projekt ‘Brainwashing’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

                                                                           

Projekt Brainwashing pokračoval spoločnými výstavami medzinárodnej výstavy kresleného humoru v Galérii E96 v Oslo a  MiA –Avistegnernes hus v Drobaku v rámci podujatia Festival svetiel . Vernisáže sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Oslo Denisa Frelichová a tvorbu slovenských autorov zastupovali výtvarníci Bobo Pernecký a Karol Čizmazia , ktorí  pripravujú aj spoločnú výstavnú kolekciu spolu s nórskymi autori Firuzom Kutalom a Arifurom Rahmanom.  Súčasťou podujatia bolo aj stretnutie projektového tímu a prerokovala sa ďalšia spolupráca pri príprave projektov zameraných na výmenu kultúrnych podujatí.

 

Projektový tím Prešovskej rozvojovej agentúry sa zúčastnil študijnej cesty v rámci projektu CTLBF 02 Creative partners . Cieľom bolo rozšírenie multilaterálneho partnerstva Slovenko – Nórsko – Island pri príprave projektov podporovaných z Nórskeho finančného mechanizmu. Realizovali sa partnerské stretnutia na Veľvyslanectve SR v Nórsku , Active Citizens Fund Norway a zástupcami neformálnej občianskej iniciatívy zameranej na rodovú rovnosť . Projekt je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostrtedníctvom grantov EHP a Nórskych grantov. 

Prezentácie projektu Brainwashing podporeného z finančného grantu Veľvyslanectva USA a v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovali 18 a 19. novembra 2019 prezentáciami na Akadémii policajného zboru SR v Bratislave a na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici . Odborným letormi boli Christian L. Deeb – špeciálny agent FBI a Igor Kmiť  zahranično politický redaktor tv TA3 .

Reportáž televízie TV7 o projekte Brainwashing