Mesiac: marec 2022

Sticky

Slobodní ľudia – výstavu kresleného humoru videlo minulý rok na Slovensku , Poľsku , Maďarsku , Česku a Ukrajine temer 7 000 návštevníkov a jej aktuálnosť si vyžiadala ďalšiu reprízu v prešovskom obchodnom centre Novum . Každý z vystavených obrázkov hovorí o reálnom ohrození slobody , ktorá nie je ibačítajte ďalej