Mesiac: október 2019

Projekt Brainwashing pokračuje vo svojej vzdelávacej časti prezentáciami o hybridných hrozbách , fake news a manipulovaní verejnej mienky prednáškami na vysokýcH školách , ktoré vychovávajú budúcich profesionálov –  policajtov , vojakov , novinárov  odborníkov na marketing  a pod .Úvodné prednášky sa realizovali na UK Bratislava katedra žurnalistiky a marketingovej komunikácie . Projekt sačítajte ďalej