Zmeny pre zamestnávateľov: Podnikateľské kilečko zruší viaceré povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Od začiatku budúceho roka nebudú zamestnávatelia povinní odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnávajú už žiadneho zamestnanca. ( čítaj ďalej )