Prešovský populizmus aj za hranicami ( Prešovský večerník, streda 13. marec  2019 )