PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Aktuálne prebiehajúce projekty

  1. ÚV SR : KORUPCIA Skutok sa deje

  1. EEA BFNCLT16-001: Free Feeling & Freedom of Expressions

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky