PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Partneri

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja

 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov