Konferencia “ Otvorené fórum Regióny“ v Kremnici

Dňa 12.6.2020 sa štatutári Prešovskej rozvojovej agentúry, ktorí sú nielen členmi združenia Integrovanej siete RRA na Slovensku, ale aj členmi jeho vrcholových orgánov, zúčastnili konferencie “ Otvorené fórum Regióny“ v Kremnici. Jej zámerom bolo prezentovať verejnosti závery partnerov v zoskupení Region2030 a zároveň zverejniť tzv. Kremnickú výzvu, ktorá je smerovaná hlavne štátnej a verejnej správe, aby začala komunikovať a spolupracovať so sociálno – ekonomickými partnermi pôsobiacimi v miestnych a subregionálnych územiach Slovenska. Všetky výstupy nájdete v prílohe.