PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Aktuality

vyzva sport

Kolegovia kolegyne
splnomocnenec pre šport vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/

S úctou Štefan REPKO

<< Go back to the previous page

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov