PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Aktuality

Poďakovanie k účasti na infoseminároch

Dobrý deň,

 

ďakujeme, že ste sa aktívne zúčastnili infoseminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval spolu s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy.  Veľmi si vážime veľký záujem, ktorý ste prejavili - desiatich infoseminárov sa v priebehu mája a júna zúčastnilo takmer 450 zástupcov z rôznych mimovládok z celého Slovenska.

 

Veríme, že infosemináre Vás inšpirovali prihlásiť sa do výzvy, a že aj Vaše úspešné projekty pomôžu zlepšiť fungovanie verejnej správy na Slovensku, posilnia spoluprácu MNO s verejnou správou a pripravia lepšie podmienky pre poskytovanie služieb a aktivít MNO na Slovensku do budúcnosti.

 

Jednotlivé prezentácie, ktoré počas infoseminárov odzneli, nájdete na webstránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na tomto odkaze. 

Akékoľvek stručné otázky ohľadom predmetných výziev môžete adresovať riadiacemu orgánu OP EVS, prípadne sa obráťte na úrad splnomocnenca.

S pozdravom,

Martin Giertl

<< Go back to the previous page

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov