PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Aktuality

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti v [...]

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy 23.03.2017 Vyššia pr [...]

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov 22.03.2017 Prispieť k zvýše [...]

Vybrané materiály z 51.schôdze vlády SR

Vláda SR na dnešnej 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály: pod bodom 4: Názov: [...]

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

21-03-2017 Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu Pôdohospodárska plat [...]

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 21.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. mar [...]

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 o činnosť H2: Vypracovanie náv [...]

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fon [...]

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov