PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Aktuality

Poďakovanie k účasti na infoseminároch

Dobrý deň,   ďakujeme, že ste sa aktívne zúčastnili infoseminárov k výzvam pre mimovládne nezis [...]

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tis [...]

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľ [...]

Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam

  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inov [...]

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhl [...]

vyzva sport

Kolegovia kolegyne splnomocnenec pre šport vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dot [...]

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017 Pôdohospodárska platobná age [...]

Aktuality SIEA.

Aktuality SIEA. V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov € V pro [...]

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov